Биолошка лабораторија на ФВИЛ

Чиста соба AC

Коридор за чиста соба

Чиста соба врата и прозорец

Инсталација на чиста соба

Прозорец за чиста соба

Процес на цевки