Биолошка чиста соба во Кангјуан

Соба за наизменична струја Махин

Систем за воздушни канали

Коридор за чиста соба

Работна просторија за чиста соба

Процес Mahinery

Процес на цевки