Формацевтска чиста соба Форстер

Коридор за чиста соба

Врата на чиста соба

Светилка за чиста соба

Прозорец за чиста соба

Соба за обработка