Maiquer Food Co., Чиста соба

Соба за туширање со воздух

Коридор за чиста соба

Чиста соба врата и прозорец

Лабораторија за чиста соба

Чиста соба

Соба за обработка