Runhui Биолошка чиста соба

Соба на АХУ

Биолошка лабораторија

Чист коридор

Прозорец за чиста соба

Цевки за чиста соба

Цевководни процеси на чиста просторија